en | gr | fr | it | de | es | pt | ae | cn | tr | ru | bg | nl | pl | ro | sl | jp | hb

Currently no special offers available

Warunki

1. Wiek najemcy i kierowcy: co najmniej 21 lat.
2. Prawo jazdy: kierowca musi okazać się prawem jazdy ważnym co najmniej od 12 miesięcy.
3. Minimalny okres wynajmu: jeden (1) dzień (24 godziny). Każda dodatkowa godzina jest obliczana jako 1/3 dziennej stawki.
4. Najemca: musi być posiadaczem karty kredytowej.
5. Ubezpieczenie: najemcy pojazdów firmy HERCULES są ubezpieczeni od pożaru i odpowiedzialności wobec osób trzecich za śmierć, uraz lub zniszczenie mienia.
6. Dodatkowa opłata za drugiego kierowcę: 3 euro za dzień.
7. Podatki: 24% podatku płatne przez najemcę
8. Paliwo: koszt zużycia paliwa pokrywa najemca
9. Koszt tankowania: 8 €
10. Przewóz pojazdów statkiem: tylko za pisemną zgodą firmy HERCULES.
11. Wykroczenia drogowe: Mandaty i inne sankcje administracyjne wynikające z wykroczeń drogowych podczas wynajmowania pojazdu pokrywa najemca.